SHARE

Samini – Yonnah Lyrics ft Luther

Hook:
Tie wo tirim na Ohemaa w’akoma no fa ma me
Me nsa anka a mekכ oo
Fa ma me

LUTHER
ke ha mi
Fa fa fa fa fa ma me
Tie wo tirim na Ohemaa w’akoma no fa ma me
Me nsa anka a mekכ oo
Homhom kasa hyerε asafo

Chorus:
(Ohemaa tie ha)
Hwε Yonnah hwε Yonnah
Onyame somaa no wannkכ oo
Ode ne pε yεε neε כpε
εno akyire no na bonsu bi yem
tie
Hwε Yonnah hwε Yonnah
Onyame somaa no כse כnnkכ oo
Hwε Yonnah hwε Yonnah
Onyame somaa no כse כnnkכ oo

Verse 1:
No smoke without fire
No low without highhh
Shordy sε כfeeli me aaa
Come closer and no shyyyy
M’atie makoma mu na m’atwe abεn wo
me feeli wo no lie
Tie wo tiri ne w’akoma mu
Odכ pa nie mek wi go tryyy

Chorus:
Ohemaa tie ha
Hwε Yonnah hwε Yonnah
Onyame somaa no wannkכ oo
Ode ne pε yεε neε כpε
εno akyire no na bonsu bi yem
tie
Hwε Yonnah hwε Yonnah
Onyame somaa no כse כnnkכ oo
Hwε Yonnah hwε Yonnah
Onyame somaa no כse כnnkכ oo

Verse 2:
Odכ me a na wo checki
No bada widdi tym wasting
Nooo uhh asetti
Odכ pa bi yε tasty
Ow oh ho ooh ooh oh ooh
Listen to yourrr….
Ow oh ho ooh ooh oh ooh
Pay attention to your feelings
Ow oh ho ooh ooh oh ooh
Me nsa anka a menkכ oo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here