SHARE

 Kelly Khumalo — Uthando Lyrics

Awu yeheni, awu yeheni, awu yeheni! x2

[chorus]
Sengize ngathol’ uthando, awu we baba
Mkhwenyana leth’ inkomo, awu we baba

Sengize ngathol’ uthando, awu we baba
Mkhwenyana leth’ inkomo, awu we baba

Zangen’ inkomo kwaKhumalo
Awu isi yemeyem. Awu yelele babo
Uyathath’ umakoti namhlanje
Awu isiyeme yem. Awu yelele babo

[chorus]

Sengize ngathol’ uthando, awu we baba
Mkhwenyana leth’ inkomo, awu we baba

Bamenyiwe bonk’ omkhelwane (webaba)
Kuzokikizwa, kikizwa laph’ ekhaya
Bakhona bonke nabomndeni
Uthando namhlanje lungumanqoba

Ngithol’ indoda emadodeni
Sthandwa senhliziyo yam
Wangenz’ umuntu namhlanje
Awu yelele heh heh
Ngibizw’ umakoti nmhlanje
Awu isiyem yem, awu yelele babo

[chorus]

Sengize ngathol’ uthando, awu we baba
Mkhwenyana leth’ inkomo, awu we baba

[bridge]
Awu yeheni, ngathol’ umendo namhlanje
Bajabul’ abakithi namhlanje
[repeat]

Sengize ngathol’ uthando, awu we baba
Mkhwenyana leth’ inkomo, awu we baba

Sengize ngathol’ uthando, awu we baba
Mkhwenyana leth’ inkomo, awu we baba

Sengize ngathol’ uthando, awu we baba
Mkhwenyana leth’ inkomo, awu we baba

Kelly Khumalo — Uthando Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here